Magio GO aplikcia je televzia cez internet, ktor vm umon sledova iv vysielanie a 50 TV kanlov cez v iPhone alebo iPad. S Magio GO zskate viacero vhod: programovho sprievodcu a na 14 dn prstup k 7 dovmu archvu na vybranch kanloch, priestor pre 10 hodn nahrvok (bez sluby Magio Archv 1 hodinu nahrvok) parkovanie programov pre neskorie dopozeranie zastavenie a pretoenie obrazu nastavenie kvality vysielania Pokia ste zkaznk Magio Televzie, za slubu Magio GO neplatte. Aplikcia je dostupn pre iOS 9.0 a vyie.

#

Similar Apps

1
SME.sk
2
Akicon
3
Maxicom TV
4
MobileSign
5
Moje O2 SK
6
BazWatch
7
PizzaPizza
8
Modlitba
9
Fifty Fifty Taxi Bratislava
10
Pegas TV

Magio Go alternatives

en2Player

Player to connect to Enigma2 based cable-/sat-receivers. You NEED a receiver like VU+, Dreambox, etc. I cannot answer your iTunes ratings

 • rating 3.8
 • size 123 MB

More Information About alternatives

SME.sk

Najtanejie spravodajstvo na slovenskom internete v praktickej aplikcii. SME.sk pre iPhone a iPad vm ponka rchly prehad o tom, o sa deje:- Najdleitejie sprvy z titulky SME.sk- Najtanejie sprvy za 4 hodiny, 3 a 7 dn a v Piane- Najnovie sprvy zo spravodajstva SME.sk- lnky zo sekci v ponuke SME.sk - Z domova, Zo zahraniia, Komentre, Ekonomika, Kultra, port, Auto, Tech a veda, Primr, Domcnos, ena, Cestovanie- Aktulne spravodajsk vide TV SME- Najnovie lnky blogerov zo sluby Blog SME- Sprvy z vho reginu- Komentre k lnkom- Lokalizovan predpove poasia v menu- Ukladanie obbench lnkov- Monos predplati si * na mesiac prstup k prmiovmu obsahu za 3,99 * na mesiac prstup k obsahu bez reklamy za 1,99 * mesan prstup k prmiovmu obsahu a nezobrazovanie reklamy za 4,99 * Po uplynut mesiaca bude predplatn automaticky obnoven; opakovanie platby si mete kedykovek zrui- Prstup k lnkom spoplatnench slubou Piano- Veobecn obchodn podmienky s na adrese http://www.sme.sk/c/7816641/pravidla-pouzivania-aplikacie-smesk.html

 • size 35.0 MB
 • version 3.3.0

Akicon

Akicon je jesenn festival anime, mangy a japonskej kultry, ktor nvtevnkom poas troch dn priniese plno zaujmavho programu. Tto aplikcia Vm umon si pozrie cel program v prehadnej podobe, sledova, o a kde prve be, alebo si oznai obben prednky. Po prvom spusten aplikcie sa odpora si zaktualizova program, pretoe priloen verzia u nemus by neaktulna.

 • size 1.7 MB
 • version 1.2.0

Maxicom TV

Sledujte iv i ze zznamu vce ne 100 tv stanic v sti MaxicomUpozornn Aplikace je uren vhradn pro zkaznky sluby Maxicom TV. Jej provozovatel vm poskytne phlaovac daje (jmno a heslo). Vlastnosti aplikace- iv televizn vysln s monost pehrn od zatku- pehledn televizn program- a 7 denn archiv- nahran poady po dobu a 30 dn- chytr vyhledvn v archvu- rozen informace o poadech- nabdka vce ne 100 televiznch kanl vetn HD rozlien (podle vybranho balku)

 • size 31.0 MB
 • version 2.2.0

MobileSign

Predstavujeme vm nov verziu mobilnej aplikcie MobileSign, ktor je uren pecilne pre klientov privtneho bankovnctva Tatra banky, ktor vlastnia smartfn s operanm systmom iOS. Aplikcia je uren vhradne pre klientov privtneho bankovnctva Tatra banky, ktor vyuvaju iPhone s verziou iOS 7.0.6 a vyou. Predenie platnosti certifiktu V prpade, e mte v svislosti s aplikciou MobileSign akkovek otzky, npady alebo potrebujete riei konkrtny problm, kontaktujte ns: - prostrednctvom e-mailu [email protected] prostrednctvom kontaktov na webstrnke Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html- alebo telefnnym slom +421 2 5919 1038

 • size 4.3 MB
 • version 2.1.1

Moje O2 SK

Aplikcia pre zkaznkov O2 Slovensko s programom O2 Paul, O2 Fr s platbou na faktru, O2 Fr s dobjanm kreditu, O2 Moja Firma alebo O2 Internet s bonusom. S aplikciou Moje O2 mte prehad o vaom telefnnom sle, kdekovek sa nachdzate. Po prihlsen do aplikcie mte k dispozcii: - spotrebu alebo vku kreditu,- erpanie balkov a sluieb,- monos aktivova, deaktivova alebo upravi si vybran balky a sluby,- monos obnovi si internetov balek,- zoznam aktvnych doplnkovch sluieb,- prehad faktr a informcie o stave ich hrady,- monos prepna medzi viacermi slami a fakturanmi profilmi,- monos zobrazenia spotreby po skonen fakturanho obdobia,- monos spoji sa s O2 Guru cez Online chat Do aplikcie vs prihlsime automaticky alebo sa mete prihlsi:- jednorazovm prihlsenm cez SMS kd,- prihlsenm cez meno a heslo (vyaduje registrciu na www.mojeo2.sk).V prpade problmov s aplikciou nm napte cez https://www.o2.sk/kontakty/napiste-nam a pozrieme sa na to.

 • size 11.5 MB
 • version 3.8

BazWatch

Tto aplikcia nesli ako nhrada webstrnky Hadte nov telefn, autordio alebo horsk bicykel?BazWatch je efektvny nstroj na vyhadvanie inzertov z portlu Bazos.sk a Bazos.cz Bazwatch vm umon vytvori niekoko filtrov pre vyhadvanie inzertov a v priebehu da vm bude na zklade vami vytvorench filtrov, zasiela notifikcie o novopridanch inzertoch.+ Nov jednoduch a prehadn design+ Vyhadvanie inzertov automaticky na zklade toho, ako asto aplikciu pouvate+ Vytvranie, mazanie, zmena filtrov+ Detail inzertov s monosou kontaktova inzerenta mailom, sms, telefontom+ Oznaovanie navtvench inzertov

 • size 40.3 MB
 • version 2.0.4

PizzaPizza

Aplikcia PizzaPizza je tu pre Vs, aby ste ponuku svojej obbenej pizzrie mali vdy po ruke vo svojom telefne. Vyberte si z ponuky a zavolajte nm alebo vyuite objednvku online. Objednvku Vm dorume v najkratom monom ase

 • size 8.8 MB
 • version 1.4

Modlitba

Modlitba je aplikcia, ktor obsahuje rzne modlitby, ktor mete ma so sebou takmer vdy po ruke. OBSAHUJE:- zkladn modlitby- grckokatolcke modlitby- litnie- ruence- spytovanie svedomia- poehnania - krov cesty (v prprave)- zkladn pravdy kresanskej vieryTto aplikcia bola inpirovan aplikciou Modlitebnk pre Android a vznikla v spoluprci s portlom modlitba.sk, ktor sa star o vdy aktulne modlitby. Budeme radi, ke aj Vm tto aplikcia posli a teme sa na Vae nmety a pripomienky.

 • size 15.5 MB
 • version 1.0

Fifty Fifty Taxi Bratislava

SK - objednaj si taxk bez telefonovania v kvalitnej taxislube za polovin cenu EN - order a taxi without phone calls in the high-class TAXI company for half-price Zjednodute si spsob cestovania s Fifty-Fifty Taxi Bratislava. Mme tu pre Vs taxi aplikciu, pomocou ktorej si viete objedna Fifty-Fifty taxi z pohodlia Vho domova, kancelrie alebo obbenho podniku aj bez potreby volania na n dispeing. Objednanm taxku cez aplikciu zskavate 50% zavu z cestovnho Correct Taxi v rmci Bratislavy a 30% zavu mimo Bratislavu.- Aplikcia Vs pomocou GPS telefnu ahko lokalizuje aj bez potreby zadvania adresy vyzdvihnutia- Na mape sa Vm zobrazia taxky vo Vaom blzkom okol- Nechajte si vyhada automaticky najbliie von taxi- Sledujte polohu objednanho taxi v relnom ase priamo na mape aplikcie ako aj predpokladan as pristavenia taxku- Komunikujte priamo s vodiom taxku pomocou textovch sprv z aplikcie

 • size 3.7 MB
 • version 1.0.9

Pegas TV

Sledujte iv i ze zznamu vce ne 100 tv stanic v sti PegasNetUpozornn Aplikace je uren vhradn pro zkaznky sluby Pegas TV. Jej provozovatel vm poskytne phlaovac daje (jmno a heslo). Vlastnosti aplikace- iv televizn vysln s monost pehrn od zatku- pehledn televizn program- a 7 denn archiv- nahran poady po dobu a 30 dn- chytr vyhledvn v archvu- rozen informace o poadech- nabdka vce ne 100 televiznch kanl vetn HD rozlien (podle vybranho balku)

 • size 30.8 MB
 • version 2.2.0