Magio GO aplikcia je televzia cez internet, ktor vm umon sledova iv vysielanie a 50 TV kanlov cez v iPhone alebo iPad. S Magio GO zskate viacero vhod: programovho sprievodcu a na 14 dn prstup k 7 dovmu archvu na vybranch kanloch, priestor pre 10 hodn nahrvok (bez sluby Magio Archv 1 hodinu nahrvok) parkovanie programov pre neskorie dopozeranie zastavenie a pretoenie obrazu nastavenie kvality vysielania Pokia ste zkaznk Magio Televzie, za slubu Magio GO neplatte. Aplikcia je dostupn pre iOS 9.0 a vyie.

#

Similar Apps

1
DIGI GO
2
Movement Gyms
3
Akicon
4
ADWRAP
5
Odkaz pre starostu
6
ABC Taxi 16100 Bratislava
7
MB Taxi Martin
8
VIP Taxi BB
9
Telekom

Magio Go alternatives

en2Player

Player to connect to Enigma2 based cable-/sat-receivers. You NEED a receiver like VU+, Dreambox, etc. I cannot answer your iTunes ratings

 • rating 3.8
 • size 123 MB

More Information About alternatives

DIGI GO

Sluba mobilnej televzie od spolonosti DIGI Slovakia, s.r.o. poskytuje prstup k ivmu vysielaniu vetkch TV kanlov DIGI Sport, na ktorch je dostupn aj eurpska Liga Majstrov UEFA, anglick Premier League alebo panielska La Liga. Sluba DIGI GO obsahuje elektronickho programovho sprievodcu monos zastavi a pretoi sledovan program monos sledova Vae obben portov zpasy na dvoch samostatnch zariadeniach naraz monos sledova vetky live zpasy Ligy majstrov (vrtane zpasov, ktor nie s vysielan na kanloch Digi Sport)Aplikcia sama prispsob kvalitu dtovho toku poda kvality Vho internetovho pripojenia.

 • size 51.3 MB
 • version 1.0.4

Movement Gyms

Aplikcia Movement Gyms je pre tch z vs, ktor navtevujete nae telocvine Skill LAB v Nitre, Bratislave a alie spriatelen movement telocvine v echch a na Slovensku. Aplikcia ti pomha: sledova na jednom mieste novinky a informcie (facebook, instagram, podcast, youtube, blogov lnky) sledova v ktor de m rezervovan trning dostva notifkciu o tom, kedy a ak najbli trning (pripomienky) sledova svoju histriu trningov priamo v gyme sa cez QR kd komunikova s recepciou rezervova si svoje miesto na trningu

 • size 36.7 MB
 • version 1.0

Akicon

Akicon je jesenn festival anime, mangy a japonskej kultry, ktor nvtevnkom poas troch dn priniese plno zaujmavho programu. Tto aplikcia Vm umon si pozrie cel program v prehadnej podobe, sledova, o a kde prve be, alebo si oznai obben prednky. Po prvom spusten aplikcie sa odpora si zaktualizova program, pretoe priloen verzia u nemus by neaktulna.

 • size 1.7 MB
 • version 1.2.0

ADWRAP

ADWRAP ti umon premeni svoje auto na ptav reklamu, vaka ktorej ahko zska prjem navye. Sm sa me rozhodn ak reklamn kampa chce a ak vekos polepu si vyberie. Tvoja anonymita je pre ns vemi dleit, preto spolonosti, ktor si zadvaj reklamy cez ADWRAP nemaj prstup k tvojim osobnm dajom, iba k tvojim jazdm, vaka ktorm mu uri efektvnos svojej kampane.

 • size 14.1 MB
 • version 1.0.0

Odkaz pre starostu

Aplikcia Odkazprestarostu sli na nahlasovanie problmov vo Vaom okol. Problmy nahlsen vo vybranch mestch s komunikovan priamo so zodpovednou samosprvou a ich rieenie je mon sledova prostrednctvom aplikcie, ako aj na naom portli www.odkazprestarostu.sk. Pomote nm skrli nae mest a nahlste podnet z Vho okolia Projekt odkazprestarostu je v sasnosti mon vyuva v tchto mestch a obciach*:- Bratislava- Bansk Bystrica- Preov- Nitra- ilina- Trnava- Trenn- Prievidza- Spisk Nov Ves- aa- Kemarok- Svidnk- Dobin- Vinodol- Babn* Odkazprestarostu postupne rozirujeme aj do alch slovenskch miest, pre aktulne informcie sledujte nau facebookov strnku alebo twitter:http://www.facebook.com/odkazprestarostuhttp://twitter.com/vase_okoliehttp://www.odkazprestarostu.sk

 • size 9.3 MB
 • version 1.7

ABC Taxi 16100 Bratislava

Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robila problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Bratislavy - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

 • size 31.6 MB
 • version 1.2

MB Taxi Martin

Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robila problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Martin - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

 • size 21.8 MB
 • version 1.0

VIP Taxi BB

Stiahni Objednvaj Sleduj Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robilo problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Banskej Bystrice - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

 • size 20.2 MB
 • version 1.1

Telekom

Aplikcia Telekom je uren primrne pre zkaznkov mobilnch sluieb spolonosti Slovak Telekom. Prihlsi sa mete cez dtov mobiln sie (pri vypnutom WiFi pripojen).Obsah aplikcie Telekom: Spotreba podrobn informcie o aktulnej spotrebe hlasovch a dtovch sluieb Profil zkazncke daje, program sluieb, dtum aktivcie, dtum konca viazanosti programu Faktry zoznam faktr, detail a hrada faktry, informcia o faktre akajcej na hradu, nastavenie emailu pre zasielanie faktry, vysvetlivky k jednotlivm polokm faktry Elektronick podrobn vpis Easy aktulny kredit, dobitie kreditu, exspircia SIM karty a kreditu Chytr balk - objednajte si televziu, internet a pevn linku v balku sluieb Rodiovsk sluby - zobrazenie a dobitie kreditu na Easy karte priradenej k paulu Roaming informcie o prenesench dtach v zahrani Produktov informcie o pauloch Happy Prenos sla do Telekomu Zoznam a mapa predajn Telekom Sprva tu monos premenova svoje sloPre aktivciu aplikcie Telekom je potrebn mobiln dtov pripojenie. Nsledne mete aplikciu Telekom pouva na mobilnom dtovom pripojen aj na WiFi.

 • size 15.3 MB
 • version 1.6.1