Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robila problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Bratislavy - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

ABC Taxi 16100 Bratislava alternatives

HOPINTAXI

EN - order a taxi without phone calls & waiting for best pricesSK - objednaj si taxk bez telefonovania a akania za najlepie cenySL - naroi si taksi brez telefoniranja in akanjaUA - CZ - objednej si taxi bez telefonovn a ekn za nejlep cenyENThe easiest way of getting around is now even easier With taxi application HOPIN you can call the cheapest taxi from the comfort of your own home, office or bar without the need of a lengthy waiting on the line of the dispetching. Choose your taxi by the type of the car, price, rating of the driver or your own preferences. Nebo si nechejte taxi vyhledat automaticky Zapomete na hotovost platit mete kartou nebo pes VIAMO Neekejte zbyten sledujte polohu Vaeho taxi na map v relnm ase Mjte pehled o svch jzdch dky historii objednvek Hodnote taxky v Praze nebo je pidejte mezi svoje oblbenTaxi si mete objednat v Praze, v Bratislav a vybranch slovenskch mstechPouvn GPS funkc v pozad me vrazn snit ivotnost baterie.

  • size 10.8 MB