VTVgo Euro 2016!

VTVGo Euro 2016 l ng dng xem bng trc tuyn gii u UEFA EURO 2016 - CHNH THC v DUY NHT ca i Truyn hnh Vit Nam cho php hng triu khn gi VTV c quyn thng thc:1. Xem bng trc tip v xem li ton b 51 trn u VCK EURO 20162. By t cm xc yu thch tng ni dung* Ch n phin bn cp nht y tnh nng v thng tin v Euro 2016.Lin h:Trung tm Sn xut v Kinh doanh Ni dung s i Truyn Hnh Vit Nam - VTV Digital.a ch: 43 Nguyn Ch Thanh, Ba nh, H NiEmail:[email protected]: http://vtvgo.vn/euro2016/Facebook: http://facebook.com/vtvgovietnamZalo: http://page.zaloapp.com/vtvgo