Lich Van Nien - Bigkool!

Nm c sp qua i, mt nm mi li ang chun b n, chc hn ai ai trong mi chng ta cng ang p nhng k hoch v d nh cho ring mnh. Nhn thy nhu cu v vic xem ngy thng ang ngy cng gia tng, BigKool xin trn trng gii thiu vi cc bn ng dng Lch Vn Nin (lich Van nien) vi nhiu tnh nng rt hu ch.- H tr xem ngy thng m dng, chn ngy tt, ngy xu, ngy king k, xut hnh, hp vi tui mnh,xem phong thy, ng hnh - Lp danh sch cc cng vic, ghi nh cc s kin (hp hnh,sinh nht ) v c t chc, qun l danh sch mt cch rt khoa hc.- i ngy thng m dng nhanh chng- Cc bi vn khn thng dng trong cc dp l, Tt, hoc cc ngy c bit trong nm (gii hn, gia trch, cng trong cha,nh, miu )- Xem t vi ca cc cung hong o trong nm ti- Xem thi titNgoi ra Lch Vn Nin cn c nhng hnh nh rt p chun b mng nm mi. Hi vng sn phm ca chng ti s l ngi bn hu ch ca cc bn.