Lich Van Nien 2018 - Lich Viet!

ng dng LCH VIT - LCH VN NIN ph bin nht cho iOS Xem ngy m nm inh Du, t vi, xng t nm mi 2017 ng k v ng b ti khon Lch Vit Online, kt ni ti khon Lch Google/Facebook Tnh nng Trang ch hon ton mi gip bn tra cu nhanh v lin kt ti ton b tnh nng hu ch B hnh nn tui th dn gian c sc Gi thip chc Tt, Valentine, 8/3 v cc dp quan trng trong nm Xem t vi 12 cung hong o (Horoscope) hng ngy m xui - m ngc cc s kin quan trng ca bn Xem T Vi 2017, xng t nm inh Du Chn ch danh ngn v chia s danh ngn ln Facebook Thm s kin, nhc nh theo lch m: nhc ngy gi, ngy sinh nht, ci hi, Widget calendar : Tra cu nhanh ngy m dng trong thng m khng phi m ng dng. Nhng Tnh Nng Ni Bt: Trang ch + Lch thng:- Tra cu nhanh thng tin hng ngy- Truy cp nhanh ti cc tnh nng hu ch- Truyn cm hng hng ngy vi danh ngn c sc- Xem nhanh ngy m, Dng theo thng- Xem danh sch s kin quan trng- Xem ngy hong o, hc o trong thng- Xem video truyn cm hng hng ngy- Xem Lch chiu phim hng ngy- Xem danh sch s kin m xui ngc yu thch- Xem s kin Ngy ny nm xa: Khm ph cc s kin Quc t & Vit Nam xy ra trong qu kh Lch Ngy- Xem lch m, lch Dng - Xem can, chi ca ngy, thng, nm - Xem gi Hong o - Xem tui xung, tit kh, hng xut hnh - Xem thng tin v ngy Tam nng, Nguyt k, T tuyt, - Hin th danh ngn theo ch v thay i theo ngy- Xem thi tit trong ngy v cc ngy k tip- Giao din p vi nhiu hnh nn vui nhn Lch S kin- Hin th danh sch s kin ngy l, ngy gi, hiu h- To s kin mi nhanh chng vi giao din bt mt- Tm kim s kin theo ch - Lin kt s kin t Google Calendar v Facebook Events- Tm kim v lu thng tin lch chiu phim Tnh Ngy - i mt ngy bt k t lch Dng sang lch m v ngc li- Tnh khong cch gia hai ngy- Cng, Tr ngy m - Dng Vn ha Vit- Phong tc truyn thng, l hi trong nm- B su tp cc bi ng dao, ht ru- Tr chi dn gian Khm ph- Xem Sao trong Nm- Gi thip chc mng cc dp quan trng trong nm- Gii mng- T vi nm 2017- Bi tnh duyn- m xui m ngc- Xem cung hong o (Horoscope) hng ngy- La bn phong thu, thc L Ban- V rt nhiu tnh nng khc ang c hon thin V vic cp quyn cho ng dng Lch VitKhc vi phin bn trc, phin bn mi ca Lch Vit c thm tnh nng to ti khon, ng b d liu online, kt ni vi Facebook v Google Calendar. Xin cm n tt c nhng ng gp v phn hi qu bu ca cc bn