3Drealita!

Je to budoucnost, kterou jste doposud vdali jen ve filmech. Pedstavte si, e pomoc kamery v mobilnm telefonu i tabletu a internetovho pipojen si mete rozit libovoln objekt nebo prosted okolo Vs o zbavn 3D vizualizace, nvody, hry nebo animace, videa, interakce ve form her i kvz, zvuky apod. Nevhejte ns kontaktovat a zdarma Vm vypracujeme pln, jak byste mohli oslovit sv zkaznky rozenou realitou