Aplikcia nielen pre turistov, ale pre vetkch ktorch zaujma, ako sa volaj vrchy v ich blzkosti alebo by radi poznali ich nadmorsk vku i vzdialenos. Sta zamieri telefn a nron hadanie nzvu v mape sa postupne stva minulosou. s r.o.

#

Similar Apps

1
eMartin
2
Moje O2 SK
3
Spievatko
4
Odkaz pre starostu
5
BazWatch
6
Fifty Fifty Taxi Bratislava
7
Dovolenka online
8
ABC Taxi 16100 Bratislava
9
MB Taxi Martin
10
Modlitba

Vrchy alternatives

PeakFinder AR

The mountains are calling Explore more mountains than any mountaineer PeakFinder Earth makes it possible and shows the names of all mountains and peaks with a 360 panorama display. This functions completely offline - and worldwide PeakFinder knows more than 350000 peaks - from Mount Everest to the little hill around the corner. Please write to [email protected].

 • rating 4.92307
 • size 41.3 MB

HOPINTAXI

EN - order a taxi without phone calls & waiting for best pricesSK - objednaj si taxk bez telefonovania a akania za najlepie cenySL - naroi si taksi brez telefoniranja in akanjaUA - CZ - objednej si taxi bez telefonovn a ekn za nejlep cenyENThe easiest way of getting around is now even easier With taxi application HOPIN you can call the cheapest taxi from the comfort of your own home, office or bar without the need of a lengthy waiting on the line of the dispetching. Choose your taxi by the type of the car, price, rating of the driver or your own preferences. Nebo si nechejte taxi vyhledat automaticky Zapomete na hotovost platit mete kartou nebo pes VIAMO Neekejte zbyten sledujte polohu Vaeho taxi na map v relnm ase Mjte pehled o svch jzdch dky historii objednvek Hodnote taxky v Praze nebo je pidejte mezi svoje oblbenTaxi si mete objednat v Praze, v Bratislav a vybranch slovenskch mstechPouvn GPS funkc v pozad me vrazn snit ivotnost baterie.

 • size 10.8 MB

Liftago Taxi

# Ride with best rated taxi app in Europe# Get a fair taxi ride within 5 minutes# Choose the best rated taxi drivers in the town# Pay cash or by card via the app# Have instant fare and route controlFORBES.COM: Liftago strives [] to enable a fluid transportation market, to encourage people to leave their cars at home and take a taxi, and to empower taxi drivers. HAVE THE RIDE UNDER YOUR CONTROLLiftago is the only app on the market that gives you the freedom choose from offers from licensed taxi drivers by: Rating by their previous customers Time of arrival Price (might not be available in some countries) Photo Car modelHOW DOES LIFTAGO WORK? Taxi business is far from being a unicorns home but were changing that successfully If you support that, wed be jumping with joy with every 5* rating you can spare :) Thanks Let us know what you think tweeting @Liftago or at http://facebook.com/Liftago

 • rating 5.0
 • size 70.3 MB

More Information About alternatives

eMartin

Podrobn text:eMartin je modern nstroj pre ivot v Martine, nech je to V domov, miesto vaej dovolenky, i tu mte firmu alebo mestom iba prechdzate. eMartin Vm poskytne prehad o tom, o sa v meste deje, kde zaparkujete, kam vyrazte za zbavou, kde njdete Mestsk rad, ako a s km mete riei ivotn situcie, kde sa dobre najete, i zlote hlavu. Mete si vybra, i chcete by pripojen online, alebo si dta stiahnete do telefnu pre pouitie offline.

 • size 10.0 MB
 • version 1.0.1

Moje O2 SK

Aplikcia pre zkaznkov O2 Slovensko s programom O2 Paul, O2 Fr s platbou na faktru, O2 Fr s dobjanm kreditu, O2 Moja Firma alebo O2 Internet s bonusom. S aplikciou Moje O2 mte prehad o vaom telefnnom sle, kdekovek sa nachdzate. Po prihlsen do aplikcie mte k dispozcii: - spotrebu alebo vku kreditu,- erpanie balkov a sluieb,- monos aktivova, deaktivova alebo upravi si vybran balky a sluby,- monos obnovi si internetov balek,- zoznam aktvnych doplnkovch sluieb,- prehad faktr a informcie o stave ich hrady,- monos prepna medzi viacermi slami a fakturanmi profilmi,- monos zobrazenia spotreby po skonen fakturanho obdobia,- monos spoji sa s O2 Guru cez Online chat Do aplikcie vs prihlsime automaticky alebo sa mete prihlsi:- jednorazovm prihlsenm cez SMS kd,- prihlsenm cez meno a heslo (vyaduje registrciu na www.mojeo2.sk).V prpade problmov s aplikciou nm napte cez https://www.o2.sk/kontakty/napiste-nam a pozrieme sa na to.

 • size 11.5 MB
 • version 3.8

Spievatko

Aplikcia, ktor obsahuje viac ako 400 piesn s gitarovmi akordami. Piesne maj hlavne nboensk tematiku a njdete tu naprklad Tich noc, Bvaj diea kasne, Narodil sa Kristus Pn, veseme sa, ale aj Lska je tu s nami. Taktie umouje meni vekos textu a prezentova piesne na externom monitore alebo projektore.

 • size 9.5 MB
 • version 1.1

Odkaz pre starostu

Aplikcia Odkazprestarostu sli na nahlasovanie problmov vo Vaom okol. Problmy nahlsen vo vybranch mestch s komunikovan priamo so zodpovednou samosprvou a ich rieenie je mon sledova prostrednctvom aplikcie, ako aj na naom portli www.odkazprestarostu.sk. Pomote nm skrli nae mest a nahlste podnet z Vho okolia Projekt odkazprestarostu je v sasnosti mon vyuva v tchto mestch a obciach*:- Bratislava- Bansk Bystrica- Preov- Nitra- ilina- Trnava- Trenn- Prievidza- Spisk Nov Ves- aa- Kemarok- Svidnk- Dobin- Vinodol- Babn* Odkazprestarostu postupne rozirujeme aj do alch slovenskch miest, pre aktulne informcie sledujte nau facebookov strnku alebo twitter:http://www.facebook.com/odkazprestarostuhttp://twitter.com/vase_okoliehttp://www.odkazprestarostu.sk

 • size 9.3 MB
 • version 1.7

BazWatch

Tto aplikcia nesli ako nhrada webstrnky Hadte nov telefn, autordio alebo horsk bicykel?BazWatch je efektvny nstroj na vyhadvanie inzertov z portlu Bazos.sk a Bazos.cz Bazwatch vm umon vytvori niekoko filtrov pre vyhadvanie inzertov a v priebehu da vm bude na zklade vami vytvorench filtrov, zasiela notifikcie o novopridanch inzertoch.+ Nov jednoduch a prehadn design+ Vyhadvanie inzertov automaticky na zklade toho, ako asto aplikciu pouvate+ Vytvranie, mazanie, zmena filtrov+ Detail inzertov s monosou kontaktova inzerenta mailom, sms, telefontom+ Oznaovanie navtvench inzertov

 • size 40.3 MB
 • version 2.0.4

Fifty Fifty Taxi Bratislava

SK - objednaj si taxk bez telefonovania v kvalitnej taxislube za polovin cenu EN - order a taxi without phone calls in the high-class TAXI company for half-price Zjednodute si spsob cestovania s Fifty-Fifty Taxi Bratislava. Mme tu pre Vs taxi aplikciu, pomocou ktorej si viete objedna Fifty-Fifty taxi z pohodlia Vho domova, kancelrie alebo obbenho podniku aj bez potreby volania na n dispeing. Objednanm taxku cez aplikciu zskavate 50% zavu z cestovnho Correct Taxi v rmci Bratislavy a 30% zavu mimo Bratislavu.- Aplikcia Vs pomocou GPS telefnu ahko lokalizuje aj bez potreby zadvania adresy vyzdvihnutia- Na mape sa Vm zobrazia taxky vo Vaom blzkom okol- Nechajte si vyhada automaticky najbliie von taxi- Sledujte polohu objednanho taxi v relnom ase priamo na mape aplikcie ako aj predpokladan as pristavenia taxku- Komunikujte priamo s vodiom taxku pomocou textovch sprv z aplikcie

 • size 3.7 MB
 • version 1.0.9

Dovolenka online

Prv aplikcia pre online dovolenky, ktor umouje vyhadanie pobytov vo viac ne 120 destincich celho sveta, priame porovnanie ponk slovenskch, rakskych i nemeckch cestovnch kancelri, overenie aktulnej dostupnosti a ceny vybranej ponuky online v relnom ase a tie samotn rezervciu vybranho last minute alebo first moment pobytu a zjazdu prostrednctvom mobilnho telefnu. Tak ako je u verne.sk u zvykom, vetky ceny s konen vrtane povinnch poplatkov. :-)

 • size 3.6 MB
 • version 1.1

ABC Taxi 16100 Bratislava

Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robila problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Bratislavy - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

 • size 31.6 MB
 • version 1.2

MB Taxi Martin

Sta iba jeden dotyk a najbli taxk u bude na ceste. Nevad, ak na ulici ak viac taxkov, lebo hne dostane PZ, farbu a typ tvojho taxku, take jeho identifikcia bude hrakou - Dostupn aj na runch miestach, kde by telefonick objednvka robila problm (napr. na diskotke, v bare)- Aplikcia plnuje trasu automaticky poda aktulnej dopravnej situcie- priamo na telefne kedy, kde, odkia a ak taxk po Teba prde (PZ, farba, typ)- Turisti, alebo udia, ktor nie s z Martin - aplikcia vyuva GPS lokalizciu, tak odpad povinnos pozna mesto (podporovan jazyky - slovenina, nemina, anglitina, rutina, panielina a maarina)- Aplikcia je rieenm aj pre ud so sluchovm hendikepom - netreba telefonova, vetko sa d vybavi v aplikcii- Jazd pravidelne na urit miesta - ni jednoduchie, ulo si ich medzi obben miesta- Ak si v klube alebo na mieste, kde nie je GPS signl - iaden problm, posta pripojenie na WIFI- Kontrolovan cenov kalkulcia cesty- Je jednoduchm rieenm aj na vekch podujatiach, festivaloch (ukazuje aj vlastn polohu, aj polohu Tebou objednanho taxku)- Pasaier dostane upozornenie 3 minty pred prchodom taxku a aj hne po prchode na miesto

 • size 21.8 MB
 • version 1.0

Modlitba

Modlitba je aplikcia, ktor obsahuje rzne modlitby, ktor mete ma so sebou takmer vdy po ruke. OBSAHUJE:- zkladn modlitby- grckokatolcke modlitby- litnie- ruence- spytovanie svedomia- poehnania - krov cesty (v prprave)- zkladn pravdy kresanskej vieryTto aplikcia bola inpirovan aplikciou Modlitebnk pre Android a vznikla v spoluprci s portlom modlitba.sk, ktor sa star o vdy aktulne modlitby. Budeme radi, ke aj Vm tto aplikcia posli a teme sa na Vae nmety a pripomienky.

 • size 15.5 MB
 • version 1.0