Seznamte se s novou partnerskou aplikac Pedstavujeme vm prvn verzi partnersk aplikace, kter slou k uplatnn voucher a proveden rezervace. U brzy ale nabdne mnohem vce uitench funkc. S pomoc aplikace budete mt pod kontrolou tak vechny rezervace.

#

Similar Apps

1
ZOO Liberec
2
Internet Info
3
Energy Studio
4
Beef and Beer
5
Fotbalpool
6
Bankomaty CZ & SK
7
TechEd
8
Vltava Resort
9
NeFi s.r.o.
10
Tom's Burger
11
A-LIVE
12
Chemie do kapsy
13
ISOTRA Packet
14
Supl
15
Bookport
16
Praga Arena
17
Yemobox
18
Patria MobileTrader
19
Snow Reporter

SlevomatPartner alternatives

Reality.cz

Real estate application for searching listings in Czech Republic. Reality.cz je mobiln aplikace, kter pin jednoduchou monost hledn nemovitost pmo na mst, kde se prv nachzte. Budeme rdi, pokud nm sv zkuenosti i nmty zalete na e-mail [email protected]

 • size 46.1 MB

More Information About alternatives

ZOO Liberec

Aplikace pln informac o ZOO Liberec do Va kapsy. S na aplikac budete vdt, co se kdy a kde v ZOO dje a dky map, kterou Vm nesebere vtr, se neztratte. Aplikace Vm pome si nvtvu v ZOO jet vce ut a i kdy prv v ZOO Liberec nejste, mete bt v kontaktu a mt pehled, co se u ns dje.

 • size 10.0 MB
 • version 1.0

Internet Info

Tato mobiln aplikace Vm poskytne vechny dleit informace, dky kterm budete mt dn konference pod kontrolou. Prohlejte si pehledn cel program konference. This app knows all the answers.

 • size 76.3 MB
 • version 3.2.1227

Energy Studio

Vtejte v Energy Studich Vclava Krejka, ve studich, kde jga v jakkoliv podob uspokoj vechny, kte chtj pravideln peovat o sv zdrav a kondici. Nyn prostednictvm mobiln aplikace k nm budete mt jet ble Veker aktuality budete mt vdy po ruce, prostednictv aplikace budete informovn o rozvrhu jednotlivch studi a detailn se seznmite s naimi lektory To ve a mnohem vc naleznete v na mobiln aplikaci Aplikace je vytvoen pomoc sluby ADAM - www. ADAMAPP.cz

 • size 48.5 MB
 • version 4.1

Beef and Beer

Nov mobiln aplikace steakov restaurace Beef & Beer je tady Dky tto aplikaci budete v neustlem kontaktu s na restaurac, naleznete zde jdeln a npojov lstek, rezervace a mohem vce zajmavch informac Aplikace je vytvoen pomoc sluby ADAM - www. ADAMAPP.cz

 • size 36.9 MB
 • version 4.1.3

Fotbalpool

Fotbalpool nov sport spojen se zbavou Oficiln fotbalpoolov aplikace pro vechny, kte chtj bt nablzku nov vznikajcmu sportu, jen se pomaliku stv v R fenomnem a kter kloub fotbalov dovednosti s mylenm hre poolu. Krom vekerch aktualit ze svta fotbalpoolu Vm ji neunikne ani dn plnovan turnaj. Pihlen do aplikace je pes Facebook nebo pes et Google.ti novinky, sleduj udlosti, sdlej a zskvej tak zdarma limitovan pedmty Vce tak na www.fotbalpool.cz

 • size 30.5 MB
 • version 1.9

Bankomaty CZ & SK

A u jste v echch i na Slovensku, s touto aplikac vte vdy, kde vybrat. Aplikace umouje vyhledn a navigaci k nejblim bankomatm ve vaem okol nebo ve vmi vybran lokalit, a u pomoc vchozho naviganho programu, nebo pomoc jednoduchho kompasu, kter vs vdy dovede do cle. Po prvotnm pouit a naten bankomat ji aplikace nepotebuje ke svmu chodu pipojen k internetu.

 • size 34.6 MB
 • version 1.3.1

TechEd

Aplikace TechEd umouje sestaven individulnho plnu pednek nejvt IT odborn konference v echch, TechEd-DevCon. Tato mobiln aplikace Vm poskytne vechny dleit informace, dky kterm budete mt dn konference pod kontrolou. This app knows all the answers.

 • size 64.5 MB
 • version 3.0.855

Vltava Resort

S aplikac Vltava Resort budete na ece jako doma. Aplikace slou vem, kte trv svj voln as na ece a v jejm okol. Tak hur ke kormidlm Vce informac na www.vltavaresort.czAplikace byla podpoen z grantu Jihoeskho kraje a sttnm podnikem Povod Vltavy

 • size 3.8 MB
 • version 1.1.0

NeFi s.r.o.

Dky nov mobiln aplikaci spolenosti NeFi s.r.o. budete mt vdy pehled o aktuln nabzench nemovitostech, pomoc aplikace si tak mete snadno domluvit schzku s naimi odbornky. ADAMAPP.cz

 • size 14.6 MB
 • version 3.1

Tom's Burger

Aplikace, dky kter budete mt pehled o novinkch a denn nabdce vdy po ruce. Aplikace je vytvoen pomoc sluby ADAM - www. ADAMAPP.cz

 • size 33.7 MB
 • version 4.1.5

A-LIVE

Projekt A-LIVE pin svm pznivcm aplikaci, kter na vybran knihy naeho vydavatelstv dod prvky rozen reality. Pomoc tto aplikace se tak dozvte o Vaich oblbench knihch jet vce a snadnji - pmo ve vaem telefonu i tabletu. Vyzkouejte a uasnete.

 • size 11.6 MB
 • version 3.0.7

Chemie do kapsy

Chemie je dleit, ale sloit vda. S touto aplikac pro vs vak bude hraka a v nzvoslov se u neztratte. Na co se teit v ptch verzch: - chemick reakce - vce periodickch tabulek - vce informac u kadho prvku

 • size 23.0 MB
 • version 1.1.0

ISOTRA Packet

Vpoty venkovnch aluziZvolenm typu venkovn aluzie, ky a vky okna Vm aplikace vypot vku nbalu zasahujc do okennho otvoru, ale i variantu s umstnm pod fasdu. Dle vm aplikace vypot poet drk aluzie a vodcch lit a tak rozmstn loisek. With ISOTRA Packet application you never give wrong dimension

 • size 19.0 MB
 • version 1.8

Supl

S aplikac Supl pro systm Bakali u nikdy nepijdete na 1.hodinu zbyten Sta pouze zkoprovat URL ze Safari, vloit, zadat tdu a budete dostvat oznmen, zrove vechny zmny v rozvrhu si budete moct pehledn zobrazit v aplikaci. Aplikace funguje pouze se strnkami vyvinutmi spolenost Bakali. Za ikony dkuji https://icons8.com

 • size 11.7 MB
 • version 2.2.1

Bookport

tte kteroukoliv knihu chcete, kdekoliv chcete a jakkoliv chcete. BOOKPORT je modern e-knihovna, dky kter zskte neomezen pstup k vce ne 3 500 titulm, vetn nejnovjch bestseller. Aplikace vm umon:- Neomezen ten knih- st nejnovj tituly jako prvn - kad den pidvme nov tituly- Vytvet vlastn kolekce knih- Sdlet poznmky s pteli, i kolegy

 • size 32.1 MB
 • version 1.0.8

Praga Arena

Aplikace, dky kter budete mt pehled o akcch chystanch na nejmodernjm a nejvtm arelu pro motokry v esk republice. Aplikace je vytvoen pomoc sluby ADAM - www. ADAMAPP.cz

 • size 34.0 MB
 • version 3.0.2

Yemobox

YEMOBOX je v osobn asistent, kter vm pome rychle se zorientovat v aktuln irok nabdce ve vaem okol te a tady YEMOBOX pokrv vedn i nevedn ivot v nkolika kategorich, je se nsledn rozvtvuj na destky lidskch poteb. Msto nkolika rznch specializovanch aplikac s rozdlnm ovldnm, grafikou a pstupem mete mt jedinou, kter dky jednotnmu ovldn nabz stejn vsledek, ale rychlej a pohodlnj cestou. YEMOBOX ET V AS NA CEST K CLI

 • size 85.6 MB
 • version 2.0

Patria MobileTrader

Mjte svj obchodn et u Patria Finance pod kontrolou 24 hodin 7 dn v tdnu S novou aplikac Patria MobileTrader spolenosti Patria Finance budete mt vdy okamit pehled nad svm portfoliem a nad vekermi svmi transakcemi na burze. U vm nikdy neutee dleit obchod, nkupn a prodejn pokyny nyn mete zadvat pmo z nativn obchodn aplikace. If your device supports fingerprint reader, fingerprint login can be chosen during the first login process or anytime later in Settings.

 • size 33.5 MB
 • version 1.6

Snow Reporter

SNOW v mobilu Aplikace pro vechny, kte chtj mt pesn informace ze stedisek a lyovat vhodn. Aplikace SNOW agreguje vechny podstatn informace, kter vstupuj do rozhodovn, kam jet prv lyovat. Vce na www.skipasomat.cz.

 • size 7.7 MB
 • version 2.6.8