Phim Hay!

ng dng chuyn cung cp cc phim b, phim l ca Trung Quc, Hn Quc, M, Vit Nam, Thi Lan, Cc th loi kim hip, d s, hnh s, tm l, kinh d D liu lin tc c cp nht, cht lng phim lun c gng c bn tt nht. cp nht d liu, hy s dng nt Cp nht trn mn hnh chnh Chng ti hi vng em n cho cc bn yu phim 1 ng dng tin li, y v cht lng.

Phim Hay alternatives

Best Collection of Movies Vietnamese and International NEW

You are a fan of the 7th Art,Have you ever been excited and interested in the action adventure epic and incredible cinematic art processing and fascination with charismatic veteran actors and young actors high wow-action?Or do you simply want to update the anticipated film, with the thrill of the worlds best movies?Software Best Collection film And New Is an application you can not ignore the mobile phone for youThe software on this mobile phone will bring you more information about the Best Collection film And New asMovies enjoying familyMovies wonderfulRemember write back to show times ,dont forget Information MoviesThe new kind of film or extremeBest Kungfu filmCollection comedy film Fun puzzle, try your guess TVIntroduction and animation trailerTrailer and introduce new moviesFacebook and website on cinemaBesides, the software will give you the other side of such unexpected puzzle and find the same box with the famous cast, the ultimate poster Our team made this software to help people access access information about Best Collection film And New quickly from your phone. Regards, Cool Viet App

 • size 56.4 MB

Hai Kich Ca Nhac Tru Tinh Lang Man Cuc Hay cho Thuy Nga Paris By Night Music Fan

* This application is an unofficial fan based application * + Bn yu thch chng trnh Paris By Night?+ Bn yu thch cc ging ca y sc sng ca Nh Qunh, Trng V, hay Mnh Qunh?+ Bn thch cc tiu phm hi khng th nhn ci ch c Paris By Night?+ Bn mun c theo di chng trnh mi lc mi ni?+ Bn mun bo tn v gn gi vn ho v ngh thut ca dn tc Vit? Phn mm Hai Kich Ca Nhac Tru Tinh Lang Man Cuc Hay cho Thuy Nga Paris By Night Music Fan chnh l phn mm thch hp nht dnh cho nhu cu ca bn. NO APPLE PRODUCTS ARE BEING USED AS PRIZES.

Hai Kich Van Son - Tuyen Tap Documentary Liveshow Ca Nhac Collection App cho Fan Club

Bn l mt fan hm m ca danh hi Vn Sn?Bn tng bt ci nc n v nhng v hi knh hm hnh v nh ca Vn Sn v cc bn din?Hay n gin bn mun xem cc hi kch mi nht?Phn mm Hai Kich Van Son - Tuyen Tap Documentary Liveshow Ca Nhac Collection App cho Fan Club chnh l ng dng bn khng th b qua cho chic in thoi di ng ca mnh. Phn mm trn in thoi di ng ny s mang n cho bn nhiu thng tin v anh nh:Thng tin y v Vn SnVideo Hi Mi nht ca anhXem Phim Vn Sn ngFacebook ca anhNhc ch v nhc chung hiClip Hi Kinh in nht ca Vn SnThm nh ngh s Vn SnVideo hi ca Vn Sn v cc bn din ni ting nh:Vn Sn - Hoi Linh, Bo Lim, Vit Tho, Ging Ngc, Hng o, Bo Chung Vn Sn LiveshowCa Nhc - Hi Kch ca Trung Tm Vn SnVn Sn dn chng trnhV nhng thng tin Nng Hi v Vn SnBn cnh , phn mm s mang n cho bn nhng iu bt ng khc bn trong nh chi xp hnh v tm ging nhau vi Vn Sn Nhm chng ti lm phn mm ny gip mi ngi truy cp nhng thng tin v Vn Sn nhanh chng t chic in thoi ca bn.y l phn mm hon ton min ph. NO APPLE PRODUCTS ARE BEING USED AS PRIZES.

More alternatives

Phim TH

ng dng chuyn cung cp cc phim b, phim l ca Trung Quc, Hn Quc, M, Vit Nam, Thi Lan,Cc th loi kim hip, d s, hnh s, tm l, kinh dD liu lin tc c cp nht, cht lng phim lun c gng c bn tt nht. cp nht d liu, hy s dng nt Cp nht trn mn hnh chnhChng ti hi vng em n cho cc bn yu phim 1 ng dng tin li, y v cht lng.

 • size 4.1 MB
 • version 2.2

HCZ Cinema - Phim HD Online

HCZ Cinema l ng dng xem phim cht lng HD vi kho phim khng l nhiu th loi v lun lun c cp nht mt cch lin tc.ng dng vi nhiu tnh nng quen thuc d s dng s gip bn c nhng tri nghim th v. Hi vng ng dng s gip bn v ngi thn c nhng giy pht tht vui v v thoi mi.

 • rating 4.47489
 • size 8.0 MB
 • version 1.0.0

Phimmoi cinema - tai phim mien phi

XEM Phim online, Ti Phim Min phHD-Vietsub Phim b mi, Phim l mi, Phim M, Phim Trung Quc, Phim Hng Kng, Phim Hn Quc, Phim Nht Bn, Phim Vit Nam, Phim Thi Lan, Phim n , Phim 18Vi ng dng Phimmoi Cinema, bn c th:- Xem/Ti video cht lng cao, tc cao.- Chia s video cho bn b d dng.- Tm kim nhanh chng video yu thch. Cht lng cao, Tc cao, HD, Vietsub, 100k+ PhimChc cc bn xem phim vui v

 • rating 4.23022
 • size 17.0 MB
 • version 1.1.5

Fim+

Fim+ l ng dng xem phim theo nhu cu VOD, cht lng cao, c bn quyn u tin ti Vit Nam. Vi ng dng Fim+, bn c c hi xem tha thch ti 1.000 phim nhiu th loi trong th vin phim th gii gm:+ Phim Hollywood bom tn+ Phim Vit mi chiu rp+ Phim Chu c sc+ Phim Thiu Nhi+ Phim Bng dng Fim+ vi nhiu tnh nng tin ch v giao din d s dng s mang n cho bn v gia nh nhng pht giy gii tr, th gin trn vn:+ Tri nghim cc b phim vi cht lng hnh nh tuyt vi chun Full HD, tc nhanh.+ Danh sch phim c cp nht lin tc nhiu th loi: Hnh ng, Hi, Kinh d, Gia nh, Tm l, Lng mn v c bit l cc b phim Vit mi chiu rp.+ Giao din p v d dng la chn th loi phim yu thch.+ Tnh nng Xem Sau gip lu li phim yu thch ngay trn ng dng.+ Tnh nng ty chnh ph v cch thc hin th theo s thch.+ Tnh nng AirPlay v Chromecastgip d dng chia s phim t mn hnh in thoi sang mn hnh TV.+ Tnh nng chia s cc phim yu thch cho bn b v ngi thn qua mng x hi.

 • rating 3.3
 • size 63.2 MB
 • version 1.6.8

Xem Tivi Online - Xem Phim HD

Xem Tivi Online - Xem Phim HD l ng dng xem tivi trc tuyn, xem phim nhanh nht v n nh nht hin nay. ng dng cha nhiu knh truyn hnh c sc, xem phim, xem bng cht lng cao. Cc chc nng ni bt:- Tng hp nhiu knh HD- Knh truyn hnh thi s, phim truyn, ca nhc, th thao s- T ng bo co, sa cha li - T ng cp nht d liu, ng b d liu nhanh chng, tit kim lu lng mng- H thng tips mang nhiu thng tin b ch h tr ngi dngChc cc bn xem tivi, xem phim vui v

theOne TV- Xem Phim online,HD Phim

Phim b, Phim l, Phim hot hnh, TV ShowHnh ng, Hi, Ti c, Kinh D, Thn ThoiM, Trung Quc, Hng Kng, Hn Quc, Nht Bn, Vit Nam, Thi Lan, n vi lng phim khng l v cp nht phim mi hng ngy, hi vng tha mn nhu cu xem phim ca tt c mi ngi. Phim mi c cp nht theo ngy, chng ti lin tc cp nht phim mi, phim hay v cht lng cao Tivi - Xem tivi mi lc mi ni vi Vit Tivi HD Tivi HD em n cho bn ngun thng tin phong ph, chnh xc, vi s lng knh cc k ln. Cc knh tin tc, phim truyn, ca nhc trong nc: VTV, VTC, HTVCc knh truyn hnh a phng: Ninh Bnh, Hi Dng, Bc Liu, Long An, Bnh Phc, Vnh Long, Bc Giang, C Mau,Cc knh phim truyn, gii tr nc ngoi: Star Movie, Star World, MTV, National Geographic,theOne HD em n cho bn ngun thng tin phong ph, chnh xc, vi s lng knh cc k ln.

 • rating 4.2674
 • size 16.7 MB
 • version 1.5.8

MClip Phim

MclipPhim l ng dng xem phim HD dnh ring THU BAO cho mng VIETTEL. Vi kho phim phong ph t nhiu th loi: Hnh ng, Kinh d, Hi hc, Hot hnh, Hn Quc bn s d dng la chn, tm thy nhng thc phim m mnh yu thch trn MobiClip Phim, c bit c nhng b phim Bom tn lm ma lm gi trn cc rp chiu Phim. Tnh nng ni bt ca Mclip Phim:-T ng lu li thi gian xem phim gip Bn xem tip b Phim mt cch d dng.-Ph mn khp vi phim.-T ng ti u cht lng Phim theo cht lng 3G/GPRS, sng wifi-Ni KHNG vi qung co kh chu nh cc ng dng xem phim khc.

 • size 12.0 MB
 • version 1.0

Phim Hay - Phim Hay Moi Ngay

Xem online min ph cc b phim full HD vi tc nhanh. Phim Hay lun cp nht nhng b phim hnh ng, phim chiu rp c Vit Sub hay nht, mi nht +Phim Truyn Hnh +Phim Chiu Rp +Phim Tm L +Phim Kinh D +Phim Khoa Hc Vin TngTt c u c trn ng dng Phim Hay

 • size 29.4 MB
 • version 1.1

KhoSach: Doc truyen sach chu cuoi tieu thuyet kiem hiep tinh cam hai dong

KhoSach l ng dng c sch hng u Vit Nam, c pht trin nhm p ng nhu cu c sch ca ngi dng smartphone.- KhoSach vi hn 20.000 u sch mi th loi bng ting Vit, lun cp nht sch mi nht.- C y cc th loi ang HOT nh Ngn tnh, Tm l, Tiu thuyt, Kinh in, Kinh d, Kim hip, Trinh thm,Hy truy cp TruyenSach mi ngy, chc chn bn s tm c bt k cun sch no bn thch - C th chia s sch trn Facebook/Twitter.- c sch ngay trn ng dng khng cn kt ni mng. KhoSach c sch theo cch ring ca bn

 • rating 4.64516
 • size 34.5 MB
 • version 3.0

ClipAOE

AOE ni nim am m bng chy.- Vi ng dng Clip AOE, cc bn lun c xem nhng trn u cp nht mi nht ca nhng clan mnh nht trong lng AOE Vit. Nhng ko u nh cao, hay nhng trn u cn no gia AOE Vit-Trung, hay nhng gii u ln trong nc hay n thun l nhng ko ngy cui tun ca cc game th ni tingtt c s c cp nht lin tc trn Clip AOE.- Vi giao din n gin, d dng nhm mc ch duy nht l gip cc bn ch tp trung vo nhng clip ca ko u.- Vi cht lng video l HD s mang li cho cc bn cht lng video lun l tt nht. :)

 • size 18.8 MB
 • version 1.3

Truyen tranh manga - hamtruyen.com

Cp nht nhanh. Cht lng cao.ng dng Mobile hamtruyen.com l ng dng xem truyn tranh c quyn ca Team hamtruyen.com. Vi ng dng ny bn s lun c cp nht nhng chng truyn mi nht v cng cht lng ca nhng siu phm vi tc nhanh nht.u im:- Cp nht nhanh chng, u n cc chng truyn mi nht vi cc siu phm nh - Ti v c Offline.- Ghi nh cc b truyn yu thch.- Nhn thng bo (notification) khi c chng truyn trong danh mc yu thch c cp nht.- Th vin truyn phong ph.- Tm kim n gin, d dng.- Lu trng thi khi c truyn.website: http://hamtruyen.com

 • rating 2.79866
 • size 33.3 MB
 • version 1.4.0

SCTV Online

SCTV Online l ng dng cung cp dch v xem TV trc tuyn, video, cc show truyn hnh, phim b, phim l hotvi cht lng tuyt nh trn nhiu nn tng. Bn cnh ngun ni dung phong ph, ng dng c xy dng bi i ng k s dy dn kinh nghim cng ty TNHH truyn hnh cp Saigontourist vi nhiu tnh nng tin ch v ni bt nh:Bn s c xem n 100 knh truyn hnh: VTV, HTV, cc knh a phngc bit l 17 knh truyn hnh do SCTV t sn xut, ni dung chuyn bit, c sc.ng dng cha hng nghn phim l, phim b hot, video ca nhc, hi, show truyn hnh, th thao hp dn lun c cp nht cho bn thoi mi la chn. Tc truyn dn nhanh, gip bn tn hng pht giy th gin c trn vn v thoi mi nht.ng dng trang b trnh xem phim vi nhiu tnh nng thng minh, hu ch (dnh cho thnh vin) nh: tnh nng danh sch yu thch, cc tnh nng iu khin thng minh khi xem chng trnh (chia s d dng, tm kim nhanh chng, cc chc nng tng gim sng, m lng c thit k hin i v tin dng)- Ni dung ny ch c truy cp khi Qu khch hng s dng dch v Internet ca SCTVN V CH QUNTrung tm khai thc, kinh doanh dch v gi tr gia tngCng ty TNHH truyn hnh cp SaigontouristMi thng tin thc mc v gp vui lng gi v : [email protected]: https://www.facebook.com/sctvo

 • rating 3.87059
 • size 31.5 MB
 • version 1.0.20

Fresh Ship

Fresh ship l ng dng cung cp thc phm Online hng u. Bn ch cn t hng Online trn ng dng v chng ti s chuyn hng n cho bn vi cht lng tt nht, ti thi im bn cn. Tiu ch ca chng ti l an ton, cht lng, tin dng v s hi lng ca khch hng. Chng ti cam kt:- 100% hng ha c ngun gc r rng.- Cc sn phm ti sng l sn phm hu c, khng s dng cc loi thuc bo v- Hon tin 100% nu sn phm gp li hoc km cht lng

 • size 49.6 MB
 • version 1.4

Radio PRO

Radio PRO l ng dng nghe nhc v Radio tc cao v hon ton min ph Vi Radio PRO, bn c th nghe tt c cc knh VOV v 62 knh tnh thnh d ang bt c u. c bit, bn cn c th nghe nhc cht lng cao vi 22 knh nhc HOT nht hin nay. Radio PRO vi giao din n gin, cc k d s dng. Cc knh radio lun c cp nht lin tc, cn ch g na m khng ti ngay Radio PRO nghe radio NHANH - MIN PH v PRO hn Mi kin ng gp cho ng dng vui lng gi v [email protected]

 • size 23.6 MB
 • version 1.0.1

mGolf 2012

o mGolf l ng dng c ci t trn cc dng my smartphone, chuyn cung cp cc tin tc gii tr chuyn su v mn th thao golf.o Cc tin trn mGolf c ly t cc ngun uy tn, cht lng, c chn lc v c cp nht thng xuyn.o ng dng c hot ng trn nn cng ngh GPRS/EDGE/3G ca MobiFone.o C giao din thn thin, d dng cho ngi s dng.o S dng ngn ng ting Vit, font Unicode.

 • size 2.4 MB
 • version 2.0.1

FPT Play - TV Online

ng dng FPT Play TV Online a nn tng vi hng ngn ni dung truyn hnh, phim truyn v chng trnh gii tr hp dn, phong ph hng u Vit Nam. Thit k hin i, giao din thn thin, d s dng, tc nhanh v n nh, cht lng chun HD trn mi nn tng. FPT Play mang n cho ngi dng mt tri nghim gii tr trn vn mi lc, mi ni.- c quyn pht sng trc tip gii Ngoi Hng Anh, cp C1, vng loi World Cup, U20 World Cup - 100+ knh Truyn Hnh c sc trong nc v quc t nh VTV, VTVCab, VTC, HTV, HTVC; cc knh a phng; knh Live Premium v nhm knh quc t Q.net (AXN, WB, Red by HBO, Cinema World, Toonami, Cartoon Network, CNN, Bloomberg, A+, Fashion TV, Fox Sport HD, Fox Sport 2)- 57.000+ gi Phim L c cp nht mi lin tc vi cc phim Hollywood, phim u M, Chu , Hn Quc, phim Vit chiu rp.- 300+ Phim B Chu , Hn Quc, Trung Quc, i Loan, n .- Knh Danet tha nim m phim Hn Quc, Trung Quc, v Chu ni nh ni m ca cc ch em.- TV Show tp hp nhng chng trnh Livestream ca nhng show ca nhc v thi trang Hot nht- Cc chng trnh Thiu Nhi y mu sc v phong ph dnh ring cho b yu s gip b m an tm hn trong vic qun l vic xem video trn thit b di ng ca tr.- Vi mc Truyn Audio, bn ch cn nhm mt li v thng thc quyn sch yu thch ca mnh c truyn ti mt cch sng ng qua ngn ng ca m thanh.- Chuyn mc Th thao cp nht y tnh hnh th thao trong nc v quc t. - Chuyn mc Anime vi nhiu b phim hot hnh c sc v hp dn nht ca x s Hoa Anh o. Hy cng khm ph s mi l v phong ph mi ngy trn FPT Play Chm sc khch hngEmail: [email protected]: 19006600Website: http://fptplay.netFanpage: https://www.facebook.com/fptplayTags: TV, Video, Clip, film, filmHD, PlayHD, Play, TV Vit HD, phim b, phim l, th thao, Ngoi hng anh, Kho phim, Cinema, Phim Tng Hp, Phim HD

 • rating 2.43243
 • size 134 MB
 • version 4.1.9

danviet.vn

ng dng c tin tc c cung cp bi bo in t Dn Vit (http://danviet.vn).Bo in t Dn Vit p ng nhu cu v thng tin Vit Nam v th gii n bn c nhanh chng v chnh xc. Cp nht lin tc tin tc cho nhiu chuyn mc ni bt: Tin tc, Php lut, Nh nng, Th thao, Gii tr, Kinh t, Vn ha, Du lch, Cng nghng dng c cc chc nng chnh:- Xem Tin tc mi nht ca tng chuyn mc hoc Tin nng tng hp trang ch do cc Bin tp vin xut.- Xem chi tit tin bi vi dung lng ti u, hnh nh, video clip cht lng cao.- H tr tng tc ca bn c qua phn gi bnh lun.- Tm kim bn tin theo t kha.- Lu li lch s tin c gn nht.- Lu tin bn c quan tm c sau trong c khi khng c kt ni Internet.- Cung cp thng tin ch dn nh gi vng, t gi ngoi t, kt qu s x, bng - Nhn thng bo cp nht ngay thng tin nng, tin bi c bit c nhiu ngi quan tm.ng dng s c nng cp v cp nht d liu thng xuyn

 • size 73.0 MB
 • version 2.8