Kas Kas Ko!

1980s gados saujia Melburnas ilggadgo skolotju (taj skait vidusskolas przinis Krlis Brmanis) izveidoja trivia stila spli ar nosaukumu Kas, Kas, Ko?. Spl bija vairk simts jautajumu par latvieu un plakm tmm ses dads kategorijs - valoda, etnogrfija, vsture, eogrfija, literatra un sports.

Kas Kas Ko alternatives

Hi Guess the Brand

Ranked Top 1 among overall Apps in 19 countries Watch the pic and guess the brand out New 5 packs of 300+ puzzles added. Guess the new vehicle, fashion and sports puzzles to have more fun All the famous brands are gathering here: luxury fashion brands, well known vehicle brands, famous sports & outdoor brands and exciting sports clubs. Start the puzzle fun right now KEY FEATURES Simple, instant fun Addictive, big fun Continuous updates, everlasting fun Play with friends, shared fun Like us on Facebook https://www.facebook.com/HiPuzzle

 • rating 3.66667
 • size 44.5 MB

TAMAGO - Pocket Virtual Egg Pet

How to play: swipe your finger across the screen to catch the egg. And remember to challenge your score with your friends through game center. Enjoy the game

 • rating 3.66129
 • size 35.4 MB

Charge Your Brain

Are you fond of logic games? Then Charge Your Brain is for you. Solve mathematical problems, count 3D blocks, remember different sounds, and sort out images All this is waiting for you in the exciting brain-teaser Get ready to test your memory and logic in the game Charge Your Brain Tricky tasks13 mini-gamesDifferent modesThank you for choosing our game

 • rating 4.75
 • size 59.0 MB

Polipong

Polipong is a brand new, funky puzzle game that will test your skills with style Embark on a journey of over 250 levels with mad surprises along the way. Spin gumball machines to win tokens and powerups, collect rewards to unlock bonus content, and challenge your friends and family for the Polipong crown FEATURES Free & easy to play, yet hard to master 250+ tricky levels of mad fun Hidden stories inside bonus levels Animated level map full with unexpected surprises to be revealed Follow your friends progress directly from the game map

 • size 266 MB

Crossword Cakes

Find hidden words and complete the crossword Play now, always free Crossword cakes is the amazingly fun and FREE word puzzle game that you wont be able to put down Exercise your brain, work out your vocabulary, and train your spelling skills, all while having a blast Easy to learn, hard to master - Do you love a challenge? Try to find all the bonus extra words Are you one of the select few smart enough to beat all the stages?Then get ready and find all the yummy words on top of these tasty Crossword Cakes to become the Star Baker, the genius solver of word puzzles Do you like cake? Check out the truly staggering list of levels FREE TO PLAY -Awesome E-MAIL us for support or suggestions (always welcome ) at:[email protected] from all of us at Pup Interactive, thanks for playing

 • rating 4.75
 • size 306 MB

More alternatives

Mapeirons

Aplikcij apkopoti cilvkiem ar invaliditti un jaunajiem veckiem pieejami objekti, kas grupti 12 dads kategorijs. Visu pievienoto objektu vides pieejamba ir prbaudta dab, tau t vartu bt mainjusies, ja veikti kdi remontdarbi. Aplikciju MAPEIRONS izstrdjusi Invaldu un viu draugu apvienba Apeirons sadarbb ar Biedrbu Babyroom.

 • size 19.3 MB
 • version 1.1.1

Pieci

Mekljot labu mziku, sank iet cauri simtiem dziesmu, lai atrastu to viengo, kas sirdij liks pukstt straujk. Pieci auj atzmt savas mks dziesmas un paziot par tm saviem draugiem socilajos tklos. Ar laiku Pieci zins, kas Tev patk un ems vr Tavu gaumi veidojot jaunus kanlus.

 • size 31.2 MB
 • version 3.2.4

delfi.lv

DELFI zias vienmr kop ar Tevi Jaun DELFI aplikcija ir pilnb atjaunota un gatava sniegt vislabko lietoanas pieredzi. Taj ir viss, ko Tu vartu sagaidt no vado ziu portla Latvij. You are the ones driving DELFI success, so let us know what you think at [email protected]

 • size 62.8 MB
 • version 3.3

GALACTICO.LV

[LAT]Galactico ir izveidojusi IPhone aplikciju GALACTICO.LV, kas lietotjam kalpos k rtks uzzias ldzeklis veikalu izvl, informcijai par atlaidm un priekrocbm Priviliju programmas dalbniekiem. Regulrai uzkrto punktu sekoanai Galactico Privilgiju un Galactico VISA kart, k ar tri pieejamai informcijai par Galactico Dvanu kartes atlikumu. [RUS]Galactico GALACTICO.LV IPhone , , Galactico Galactico VISA, Galactico.

 • size 52.0 MB
 • version 2.0.10

M-Save

Mobil lietotne nodroina rtku saziu starp paumu apsaimniekotju un t klientiem, k ar pakalpojumu sniegan iesaisttajiem darbiniekiem. Lietotne ietver: - Iespju veidot un delet darba uzdevumus - Saemt paziojumus par uzdevumu statusu - Uzskaitt uzdevumu izpild izmantoto laiku un materilus - Nodot elektroenerijas patria rdjumus - citas funkcijasAplikcija pieejama latvieu, krievu, angu un norvu valods.

 • size 17.4 MB
 • version 1.2.4

Sportlex

SPORTLEX vienotais sporta abonements uz daudziem sporta klubiem Rg un vis Latvij, turpmk ar vis Baltij Ar abonementu SPORTLEX Tu saemsi pieeju nodarbbm bez ierobeojumiem sporta klubos un fitnesa studijs, kas ietilpst SPORTLEX tkl. Joga, pilates, dejas, crossfit, baseins, spka nodarbbas, tenis viss tas vien abonement Neierobeotas iespjas sava nodarbbu grafika plnoan Tu vari pamint bt itin viss: jogas guru, karsto deju cientjs, tenisa zvaigzne vai vienkri spka nodarbbu empions Izmini visdus nodarbbu variantus: trenjies, kur gribi, kad gribi un ar ko gribi Tagad jebkur sporta klubs bs Tavs mjas klubs Aplikcija auj Tev meklt trenius pc nodarbbu, klubu, laika, eogrfijas tipa un citiem kritrijiem. : , , , , 2-3 , ( ),

 • size 59.1 MB
 • version 1.1.1

Elektrum Latvija

Elektrum t ir AS Latvenergo izstrdta lietotne, kas ks par Jsu palgu dadu ar elektrbu saisttu jautjumu noskaidroan. Lietotne Jums sniegs das iespjas:Privtpersonm* NODOT RDJUMUS rts veids, k nodot savus elektrbas skaittja rdjumus;* VEIKT MAKSJUMUS varsiet veikt maksjumus par elektrbu ar maksjumu karti vai internetbank;* MAKSJUMU PRSKATS pilna maksjumu vsture, lai varat sekot ldzi saviem maksjumiem par elektrbu;* PATRIA PRSKATS iespja sekot ldzi elektrbas patriam ilgk laika griezum un apskatt to grafika veid;* KLIENTA INFORMCIJA lai nepiecieambas vai izmaiu gadjum rti varat to prskatt un aktualizt. * , ;* / ;* .

 • size 28.6 MB
 • version 1.2.4

Baltic Maps

Original, most detailed maps and address data of Baltic States - Latvia, Lithuania, Estonia. In a free version you are able to browse Latvia, Lithuania and Estonia maps made by Jana seta and use GPS functionality. Abonana ir par maksu, un tam ir nepiecieams: - iTunes konts norinu veikanai;- BalticMaps.eu konts, ja vlaties izmantot abonanu ar uz cita iPhone vai iPad, kas Jums piederPapildus informcijai apmekljiet http://balticmaps.eu/mobileE-pasts jautjumiem un saziai: [email protected]

 • size 27.3 MB
 • version 2.1.4

Via GeoGame

Play ViA GeoGame and experience Vidzeme University of Applied Sciences and Valmiera Discover more about study programes and student life through the game and simply have a great time ViA GeoGame can only be played in Valmiera. Spl ViA GeoGame orientans spli, iepazsti Vidzemes Augstskolu un Valmieru Uzzini vairk par studiju programmm un studentu dzvi, k ar vienkri labi pavadi laiku ViA GeoGame iespjams splt tikai atrodoties Valmier. Vidzemes Augstskola ce, kur iespjas prtop spjs

 • size 11.3 MB
 • version 1.1.1

KSENUKAI

KSENUKAI e-veikals Tav viedtlrun Vienkra meklanaMekltjs auj viegli atrast visas preces, kas ir pieejamas KSENUKAI e-veikala katalog. Svtrkoda skenerisSkenjot svtrkodu, uzreiz tiks pardta informcija par preci.rtas norinu metodesNorinties par precm var gan ar maksjumu kartm, gan banku saitm.tra piegdePreu piegdi ldz pat durvm nodroina Omniva.

 • size 38.7 MB
 • version 2.1.3

Forum Cinemas Latvija

This is an official Forum Cinemas Latvia app that* Lists information about all currently showing and coming movies* Lets you browse the movie schedule* Presents News about cinemas, movies and entertainment world* Gives access to your profile and purchase history* Enables ticket purchase directly from the app* Allows gate entry at the cinema by presenting ticket barcode on the mobile screen ir oficil Forum Cinemas Latvija aplikcija kas:- Sniedz informciju par filmm, kas tiek izrdtas odien un drzum;- Sniedz informciju par filmu seansiem;- auj apskatt filmu un kino jaunumus;- auj piekt lietotja profilam un apskatt pirkumu vsturi;- auj iegdties bietes;- Sniedz iespju izmantot elektronisko bieti mobilaj telefon;

 • size 8.5 MB
 • version 1.5.1

Una

urnls modernai un mrtiecgai sievietei. Ik mnesi Un intervijas ar intrijom un spcgm personbm, sarunas ar cilvkiem, kurus nav iespjams nepamant Ik numur par attiecbu sarejumiem un to risinjumiem, par dedzinom kaislbm un satriecou seksu, k ar psihologa skatjums uz aktulajm problmm. Abonanas piedvjums: 3 mneu abonements: 5,99 EUR 6 mneu abonements: 10,99 EUR 12 mneu abonements: 19,99 EUR Viena numura cena: 1,99 EUR urnls Una iznk reizi mnes, un to izdod izdevniecba Dienas urnli.

 • size 9.1 MB
 • version 1.5.0

Mobilly

Ar Mobilly Tu vari iegdties vilcienu un starppilstu autobusu bietes, norinties par stvvietm Rg, Liepj un Daugavpil, k ar apmakst braucienus BalticTaxi un Red Cab taksometros. Vairs nekdu satraukumu par sknaudu, paredzamo stvvietas ilgumu vai stvanas rinds pie bieu kasm Lai izmantotu Mobilly, nepiecieams reistrties www.mobilly.lv un papildint savu kontu. To use the app, register on www.mobilly.lv and top-up your account.

 • size 27.6 MB
 • version 18.2.33

Paris Original Tours

Un grand choix de prestations et un service personnalis, cest ce que vous trouverez chez Paris Orignal Tours, votre spcialiste des visites insolites de Paris. Avec ses nombreuses annes dexprience et son quipe de professionnels, Paris Orignal Tours se distingue par ses services dexcellente qualit parfaitement adapts vos besoins. Application ralise par Appsvision.

 • size 17.1 MB
 • version 1.0

City24.lv

Ield City24.lv aplikciju un esi pirmais, kur uzzina par jaunkajiem un karstkajiem paumu piedvjumiem. - rts un vienkrs mekltjs un objektu atlase. - Saglab izlas savus favortu objektus un mekljumus, k ar saem jaunkos ienkoos objektus uzreiz pc to publicanas - uzzini par jaunkajiem piedvjumiem pirmais

 • size 8.4 MB
 • version 1.2.4