Brwsio Dannedd heb DdrMaer meddalwedd hyn wedi cael eu gynllunio i helpu y broses o frwsio dannedd. Fe allwch ddilyn y cymeriad bywluniedig gan frwsio bob darn or geg ar dannedd yn eu tro neu neidio o rhan i rhan , ymlaen, yn l neu ail chwarae trwy wasgi y botwm perthnasol ar waelod y sgrin. This application was developed with support from the Welsh GovernmentFor further information please contact www.atebol.com

#

Similar Apps

1
Clecs
2
Rhedfa Rhifau
3
Darllen y Ddraig
4
Wmff!
5
Arfordir Cymru
6
English Welsh best dictionary - Geiriadur gorau Saesneg Cymraeg encyclopedia
7
Sillafu Ail Iaith
8
Nofel Graffeg
9
Adolygu - Revision
10
Llyfrau Cymru

Brwsio Dannedd / Brushing Teeth alternatives

Brush Up: The Toothbrush Training Game

Kids have fun when they learn to brush their teeth with Budd 2016 First Prize awards from the US Education Department, Entertainment Software Association and International Meeting for Simulation in HealthcareNational Academy of Medicines App of the YearChildren love Brush Up and so do parents. Dental professionals love the results. See brushupgame.com/terms-of-useBrush Up and Selfie Match Game are trademarks of GamesThatWork.

 • rating 4.94444
 • size 153 MB

ClassDojo

Ready to build an amazing classroom community?ClassDojo is a beautiful, safe, and simple communication app for teachers, parents, and students. * Teachers can encourage students for any skill, like Working hard and Teamwork* Teachers can bring parents into the classroom experience by sharing photos, videos, and announcements* Teachers can also safely and instantly message with any parent* Parents see their childs updates at home, as well as a stream of photos and videos from schoolClassDojo helps teachers build a positive classroom culture by encouraging students and communicating with parents. I never want to go back Jen E., an elementary school teacher :)See how much people love ClassDojo at: www.classdojo.com/wall-of-love/Join the ClassDojo community today

 • rating 4.71827
 • size 154 MB

More Information About alternatives

Clecs

Credwn fod y Gymraeg yn iaith brydferth syn haeddu cael ei chadwn fyw. Trwy helpu mwy o bobl i gadw mewn cysylltiad yn eu mamiaith, gallwn wneud hyn. Support the use of the Welsh language throughout social media by supporting Clecs

Rhedfa Rhifau

Welsh language times tables game, designed for iPad. Fordd hwyliog o ymarfer eich tablau Mae Rhedfa Rhifau yn annog plant i ymarfer eu tablau drwy chwarae rhan Rheolwr Traffig mewn maes awyr. Addas ar gyfer oedran 7-11.Bydd lefelau uwch ar gael yn fuan fydd o fudd i blant hn.

 • size 7.6 MB
 • version 1.0

Darllen y Ddraig

Dyma 14 o destunau darllen a deall cyffrous sydd wedi eu creu gan ddisgyblion dan arweiniad yr awdures Bethan Gwanas. Bwriad y testunau fydd cynnig profiadau byw ir darllenydd yn ogystal ag ehangu dealltwriaeth y disgyblion mewn amrywiaeth o themu trwy ddarllen deunyddiau trawsgwricwlaidd. Suitable for KS2 pupils.

 • size 27.7 MB
 • version 1.0

Wmff!

Are you being bullied? Are you having difficulty staying in education? Mae Wmff yn rhan o fenter Cyrraedd y Nod wedi ei ariannu yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 • size 35.3 MB
 • version v2.0

Arfordir Cymru

Yr App Swyddogol ar gyfer Arfordir Cymru - Gwnewch y mwyaf or arfordir Mae nodweddion eithriadol ac amrywiol arfordir Cymru wedi cael effaith sylweddol ar ei hanes, economi a diwylliant - a bydd yn parhau i wneud hynny. Maer app Arfordir Cymru yn darparu mynediad hawdd i gyfoeth o wybodaeth ac mae wedii gynllunio ich helpu i archwilio a darganfod hyfrydwch y 870 milltir o lwybr arfordir byd-enwog a dros 150 o draethau. Maer app Arfordir Cymru yn llawn gwybodaeth a nodweddion defnyddiol - O ganlyniad, bydd angen cysylltiad Wi -Fi i chi allu iw lawrlwytho.

 • size 205 MB
 • version 3.4.3

English Welsh best dictionary - Geiriadur gorau Saesneg Cymraeg encyclopedia

User will be satisfied with this Welsh - English dictionary because: - It has the largest vocabulary- Detail description for each word and a lot of samples- Simple UI & high performance make you feel easy when using* Full support pronunciation for both English and Welsh will help you so much in study these languages. (This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions. )Bydd y defnyddiwr yn fodlon ar y Gymraeg yma - geiriadur Saesneg oherwydd:- Mae wedi y geirfa mwyaf- Manylion disgrifiad ar gyfer pob gair a llawer o samplau- Rhyngwyneb defnyddiwr Syml a pherfformiad uchel yn gwneud i chi deimlon hawdd wrth ddefnyddio* Bydd ynganiad Cefnogaeth lawn i y Saesneg ar Gymraeg yn eich helpu cymaint mewn astudio ieithoedd hyn .Gall y cais yn rhedeg yn y modd all-lein , ond mae angen y cysylltiad rhyngrwyd ar gyfer swyddogaethau ynganu a porwr gwe .

 • size 121 MB
 • version 1.10

Sillafu Ail Iaith

Y gm ydi cwblhaur geiriau mor gyflym ag syn bosib cyn ir cloc dy guro Mae yna 4 gm iw chwarae: Lluosog Gwrando Cyfieithu LluniauMae tri Haen o fewn pob gm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2. Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgr ar y sgrfwrdd ar ddiwedd y gm.

 • size 55.4 MB
 • version 1.2

Nofel Graffeg

Y gm ydy cwblhaur geiriau mor gyflym ag syn bosib cyn ir cloc dy guro Mae yna 6 gm iw chwarae: Bwyd Gwyliau Hobau Gwisgor corff Y teulu ar cartref Yr ardalMae 3 haen o fewn pob gm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na Haen 2. Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgr ar y sgrfwrdd ar ddiwedd y gm.

 • size 59.0 MB
 • version 1.2.6

Adolygu - Revision

Profa dy wybodaeth am wyddoniaeth yn erbyn y cloc Wedii seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, maer ap gwych hwn, syn rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i dy helpu wrth baratoi ar gyfer arholiadau gwyddoniaeth TGAU. Ar hyn o bryd maer ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella dy wybodaeth a chael gwell sgr. The app features: Physics, Chemistry and Biology questions Time based quiz Lots of different question types Images to support questions Progress tracker Access to the revision guides

 • size 114 MB
 • version 3.0

Llyfrau Cymru

Croeso i Ap Llyfrau Cymru a grwyd gan y Cyngor Llyfrau mewn cydweithrediad r cyhoeddwyr a chyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru. Mae teitlau Cymraeg a Saesneg, i blant ac oedolion, yn cael eu creu ar gyfer yr Ap, ac ychwanegir yn gyson at yr arlwy.

 • size 31.2 MB
 • version 6.0